Kulturkvarteret Portugal

Kulturkvarteret Portugal är Helsingborgs nya kulturella smältdegel och är beläget på Gåsebäck i stadens södra delar.
Kulturhusets verksamhet smygstartade under 2019 i praktiska gymnasiets gamla lokaler, på Östra Sandgatan 9C.

Öster om huset, vägg-i-vägg, ligger musikhuset (fd. Sensus) lokaler och i väster ligger Lions gamla tegelbyggnad.

I kulturhuset finner du bl.a. replokaler, ateljer, studios, danssal, väveri, keramikverkstad, screentryckeri, cykelverkstad, utställningssalar och Favela Café. 
Favela Café inhyser, förutom café, en scen för musik/dans/teater, filmvisningar, skivaffär och mycket annat.


Caféverksamheten öppnar 2020.
Följ Kulturkvarteret Portugal och Favela café på Facebook för att få den senaste informationen.